'Hogere kosten Leisure Lane verwacht door oorlog Oekraïne'

Foto © ZO-NWS | iStock
Gepubliceerd op 12/05/2022 om 07:30
Laatst bewerkt op 12/05/2022 om 09:20

De oorlog in Oekraïne leidt volgens de stuurgroep van de Leisure Lane mogelijk tot een bovengemiddelde stijging van de bouwkosten. De 34 km lange fietsroute moet een verbinding vormen tussen de Parkstad gemeenten vanaf Simpelveld tot en met Beekdaelen. 

"De Provincie Limburg, de zes gemeenten, IBA Parkstad en aannemer Heijmans volgen de actuele situatie nauwlettend en blijven met elkaar in gesprek", schrijft de stuurgroep. 

Versoberingen
Uit een raming gebaseerd op grondstofprijzen uit december 2021, nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, bleek zo'n 9,2 miljoen euro extra nodig te zijn. De raming kwam uit op een benodigde begroting van 30,4 miljoen. De provincie, betrokken gemeenten en IBA Parkstad hebben toen besloten het project te versoberen.

Zo werd er besloten rustpunten te schrappen, is de gewenste verhardingsbreedte van 4,5 meter terug gebracht tot 3 meter, zijn een aantal kunstwerken in de gemeente Beekdaelen, Heerlen en Simpelveld geschrapt en wordt een deel van de route gewijzigd. 

Daarnaast werd afgesproken dat gemeenten financieel zouden bijspringen. De gemeente Beekdaelen zou zo'n 64.000 euro extra uit moeten geven terwijl dat voor Brunssum zo'n 40.000 was. Heerlen zou het gat het meest moeten dichten met zo'n 320.000 euro. 

Daar kunnen nu, door de oorlog in Oekraïne, dus nog eens extra kosten bij komen. 

Lees ook: Wethouder Mertens: 'hogere kosten Leisure Lane door oorlog Oekraïne'

ZO-NWS sprak woensdag nog met Brunssumse wethouder Jo Mertens over de mogelijke kosten stijging. Volgens de wethouder zou de raming redelijk ruim berekend zijn, maar zou de gemeente 'zonder meer' rekening houden met een prijsstijging door de oorlog. 

Volgens Mertens zouden bij eventuele prijsstijgingen door de oorlog de verschillende gemeenteraden alsnog kunnen besluiten het project nogmaals te versoberen, de bouw te faseren of er een streep door te zetten. 

Statenlid Hans van Wageningen (D66) zou 'balen' als het project niet door zou gaan. Zijn partij wil dat de provincie Parkstad ondersteunt om de regio beter doorfietsbaar te maken. Het gaat de partij dan niet zozeer om de toeristische aantrekkingskracht, maar om de verkeerskundige waarde. 

Vervolg
De betrokken partijen, Beekdaelen, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld, IBA Parkstad en de Provincie, moeten volgens de stuurgroep uiterlijk voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomsten (juli 2022) besluiten het risico al dan niet te aanvaarden. 

De komende twee weken gaan de betrokken partijen om de tafel zitten om te kijken hoe het beste met de nieuwe golf prijsstijgingen omgegaan moet worden. Gemeenteraden buigen zich de komende weken ook over de kwestie. 

Reclame

Advertenties