Beekdaelen laat opnieuw huurpenningen wegvallen

foto © ZO-NWS | istock
Gepubliceerd op 4/01/2021 om 12:44

Sportvereniging, gemeenschapshuizen en verenigingen uit Beekdaelen hoeven ook voor de laatste maanden van het jaar geen huur te betalen als zij gebruik maken van gemeentelijke accommodaties. Dat blijkt uit de collegebesluiten van de gemeente.

Nadat eerder werd besloten dat vanwege de lockdown geen huur over de periode van maart tot en met mei betaald hoefde te worden vindt het college dat ook de huurpremies vanaf 15 oktober tot en met het einde van het jaar niet betaald hoeven te worden.

De gemeente gaat ook individuele regelingen treffen met de uitbaters van de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties over het wegvallen van huurinkomsten.

Beekdaelen laat weten dat ook commerciële partijen in aanmerking kunnen komen voor uitstel van huur. Hiervoor moeten zij zich melden bij de gemeente.

De kosten voor het laten vervallen van de huurpenning en het compenseren van de uitbaters worden beraamd op 550.000 euro en deze worden gedekt door het inzetten van het coronakrediet.

Advertenties