Voerendaal wil investeren in restauratie kalkovens

Foto: ZO-NWS
Gepubliceerd op 23/12/2020 om 10:03

Het college van Voerendaal wil een financiële bijdrage gaan leveren aan het herstel en behoud van de oude kalkovens aan de Daelsweg. 

In het betreffende collegebesluit schrijft B en W van Voerendaal: 'Als vervolg op de vastgelegde intentie tussen de gemeente, de provincie Limburg en de eigenaar om samen te onderzoeken naar de (on)mogelijkheden om te komen tot een duurzaam herstel en behoud van de kalkovens aan de Daelsweg 1, is een haalbaarheidsstudie gedaan'. 

'Op grond hiervan zijn scenario's uitgewerkt en is zichtbaar gemaakt welk budget aan de orde is om te komen tot consolidatie en restauratie van dit rijksmonument. De gemeente Voerendaal is bereid voorwaardelijk een investeringsbijdrage in het vooruitzicht te stellen, gericht op het consolideren en restaureren van de kalkovens'.

De gemeenteraad van Voerendaal zal hier nog toestemming voor moeten gaan geven. De Kalkoven Daelsweg of Kalkovens boerderij Schneiders is een kalkoven en industrieel monument. Het bouwwerk staat ten noordoosten van Ubachsberg op de weg naar Welten. In de nabije omgeving van Voerendaal staat nog een aantal oude kalkovens. 

De kalkoven heeft twee ovenmonden en is opgetrokken in Kunradersteen.

Advertenties