Slagboom Naanhofsweg blijft gesloten

Gepubliceerd op 23/12/2020 om 17:08
Laatst bewerkt op 23/12/2020 om 17:37

Het gemeentebestuur van Beekdaelen heeft dinsdag besloten om de slagboom aan de Naanhofsweg tussen de Buitenring en Vaesrade dicht te houden.

Dat maakt de gemeente woensdag bekend.

De slagboom mag alleen opengesteld worden als aangetoond kan worden dat het geen negatieve effecten heeft voor de natuurwaarde van het natura 2000-gebied. Hiervoor heeft de gemeente advies gevraagd bij een externe partij. Uit dat extern advies blijkt dat de negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. Hierdoor heeft de gemeente het ontwerp besluit om de slagboom open te stellen, moeten intrekken.

De slagboom werd in 2018 geplaatst om de Naanhofsweg tussen de Buitenring en Vaesrade af te sluiten. De slagboom is een maatregel van de Provincie, om de stikstofeffecten van de Buitenring op het Natura 2000 gebied bij Kathagen te verminderen. Deze maatregel is een onderdeel van de vergunning die de aanleg van de Buitenring door het natuurgebied mogelijk heeft gemaakt. 

Het college laat weten in overleg te gaan met de provincie en  het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet.

Advertenties