Raad Voerendaal buigt zich over zonneweides

foto © ZO-NWS | iStock
Gepubliceerd op 1/06/2023 om 09:34
Laatst bewerkt op 1/06/2023 om 12:05

In het kader van de energietransitie buigt de gemeenteraad van Voerendaal zich over een voorstel om de kaders van zon op land vast te stellen. De fractie D66 heeft een motie ingediend om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het aanleggen van de zonneweides.

Omdat ook Voerendaal een bijdrage moet leveren aan de energietransitie werd in 2021 het Regionale Afwegingskader (RAK) vastgesteld. Omdat het plaatsen van windmolens in Voerendaal geen optie is werd gekozen voor de aanleg van 30 hectare zonneweide in Voerendaal.

Door het vaststellen van het beoordelingskader kan de gemeente beter sturen bij de realisatie van grootschalige projecten op land. De landelijke wetgeving geeft volgens de gemeente onvoldoende mogelijkheden om te waken over de kwaliteit van de zonneweides.

Twintig hectare moet al in 2026 gerealiseerd zijn en daar voorziet de D66-fractie van Voerendaal problemen. "Het risico op juridische procedures van omwonenden en andere belanghebbenden is aanwezig, waardoor er waarschijnlijk nog langer gewacht moet worden op daadwerkelijke realisatie van zonneweides/energietuinen in Voerendaal," aldus Ruud Keijbets van D66.

De gemeente volgt volgens de fractie de foutieve volgorde. In 2020 werden al afspraken gemaakt met initiatiefnemers. Daarna werden inwoners betrokken via het burgerparticipatieproject en nu worden pas beoordelingskaders vastgesteld. Tijdens de informatieavonden bleek dat burgers veel waarde hechten aan een goede verdeling over de gemeente, lokaal eigenaarschap en een duurzame inpassing in het landschap.

Meld u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.

-----

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Reclame

Advertenties