Provincie: Parkstad heeft recht op volwaardig ziekenhuis

Foto © ZO-NWS | Zuyderland
Gepubliceerd op 14/09/2023 om 13:32
Laatst bewerkt op 14/09/2023 om 13:35

Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen uiten hun grote zorgen over de naderende besluitvorming van het Zuyderland ziekenhuis en willen de dialoog aangaan. "Het ziekenhuis is het wettelijk verplicht met alle betrokkenen in de regio het gesprek aan te gaan." Dat meldt Maarten Bastiaens van L1.

Dat schrijven de provincie en beide gemeenten in een brief aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Onder inwoners van de regio's Parkstad en Westelijke Mijnstreek is de nodige onrust ontstaan over de scenario's die op tafel liggen. "Wij zijn van mening dat elke regio in Limburg recht heeft op een volwaardig ziekenhuis als basisvoorziening", valt te lezen in de brief die donderdagmiddag op de mat lag van het ziekenhuis. "Acute en spoedeisende zorg en een beddenhuis zijn faciliteiten die cruciaal zijn voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners."

De gezamenlijke overheden hebben eerder al een helpende hand aangeboden om te werken aan oplossingen voor zowel de korte als lange termijn richting 2030. "Een zorgvuldige procedure en een open gesprek daarover met alle betrokkenen in de regio is niet alleen wettelijk vereist, maar ook inhoudelijk noodzakelijk." Daarmee wordt gedoeld op de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg'. "Die wet verplicht het ziekenhuis een bijeenkomst op zodanig tijdstip te organiseren dat de inbreng van inwoners en betrokken organisaties van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming door de zorgaanbieder." Met de naderende besluitvorming, Zuyderland wil voor dit jaar beslissen over de toekomst van het ziekenhuis, twijfelen de overheden er sterk aan of er aan die wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Woensdag liet ziekenhuisdirecteur David Jongen al doorschemeren dat het scenario met louter een dagklinischcentrum in Heerlen de voorkeur geniet van het ziekenhuis. "Dat zou niet alleen ernstige impact hebben op de toegang tot noodzakelijke medische zorg voor de inwoners van deze regio, maar het zou ook ingaan tegen de bredere inspanningen om gezamenlijk over de volle breedte de gezondheid van de regio te verbeteren. Juist in kwetsbare gebieden is het behouden van adequate zorgvoorzieningen cruciaal voor het welzijn van de gemeenschap."

De drie partijen erkennen ook dat ze begrip hebben voor uitdagingen waar het ziekenhuis voor staat als het gaat om het vullen van de gaten in het personeelsbestand. "Echter kan er in onze ogen geen sprake zijn van een totale afschaling van de acute spoedeisende zorg op een van de locaties in de voormalige Mijnstreek."

De provincie maakt zich samen met de Heerlen en Sittard-Geleen sterk voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis op beide locaties. "Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen alle belanghebbenden in de regio de sleutel is tot het behouden van bereikbare zorg voor iedere Limburger", valt te lezen in de brief. "Samen met u en alle betrokkenen willen we op zoek gaan naar oplossingen die recht doen aan de zorgbehoeften van alle Limburgse inwoners in de voormalige Mijnstreek. Van afschaling van de acute zorg en het verdwijnen van het beddenhuis op een van beide locaties kan echter, gelet op de kwetsbare algemene gezondheidssituatie van de inwoners, geen sprake zijn."

Daarmee onderstrepen de overheden nogmaals de wens een volwaardig ziekenhuis te behouden in zowel Heerlen als in Sittard-Geleen.

Meldt u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.

-----

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Advertenties