Provincie onderzoekt draagvlak omwonenden groeve Hommert

foto: iStock
Gepubliceerd op 12/03/2021 om 10:48
Laatst bewerkt op 12/03/2021 om 11:12

De provincie onderzoekt of er voldoende draagvlak is voor de voorgenomen ontgronding van de groeve Hommert 2. Het onderzoek onder de inwoners van Amstenrade en Vaesrade is nodig alvorens een zogeheten provinciaal inpassingsplan door Provinciale Staten kan worden vastgesteld.

De provincie wil een vergunning afgeven voor ontgronding en herinrichting van het 4 hectare grote gebied De Hommert in Beekdaelen. Het is de bedoeling dat de groeve na ontgronding een recreatieve bestemming krijgt.

Voor het draagvlak-onderzoek worden interviews gehouden met inwoners uit de directe omgeving van het project en inwoners die langs de transportroute wonen. 

In 2011 zegde de provincie het bedrijf L’Ortye toe zich sterk te maken voor de ontgronding omdat het bedrijf toen meewerkte aan een grondruil voor de aanleg van de Buitenring. Daarnaast is het een oplossing voor de toenemende tekorten aan ophoogzand en cunetzand.

Na afronding van alle procedures zal de ontgronding en de herinrichting tot zeven jaar duren.

Advertenties