Gangelt vraagt Beekdaelen om samen energie op te wekken

foto © ZO-NWS | iStock
Gepubliceerd op 4/09/2023 om 09:20
Laatst bewerkt op 4/09/2023 om 11:26

De gemeente Beekdaelen heeft voor 2,1 miljoen euro een grensoverschrijdende lap grond gekocht. Aanleiding was een verzoek van de burgemeester van Gangelt, Guido Willems, om gezamenlijk een project te starten voor het opwekken van duurzame energie.

Hoewel er nog geen uitgewerkt plan ligt, heeft de gemeente Beekdaelen, vanwege een deadline, de grondstukken in het grensgebied Jabeek en Süsterseel inmiddels gekocht. In de voorwaarden is wel opgenomen dat de gemeenteraad nog moet instemmen met het voorstel. Kosten voor het ruim 190.000 vierkante meter grote gebied nabij de voetbalvelden in Jabeek bedragen bijna 2,1 miljoen euro. Daarvan komt 1,3 miljoen voor rekening van Beekdaelen en de rest voor de gemeente Gangelt. 

Hoewel Gangelt en Beekdaelen graag het gebied willen inrichten om gezamenlijk duurzame energie op te weken door middel van zonnepanelen, bestaan er op dit moment nog veel onduidelijkheden over deze internationale samenwerking. Daarom is in juli een verzoek uitgezet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de mogelijkheden om vanuit Nederland deel te nemen in energieopwekking op
Duits grondgebied.

Grensoverschrijdende projecten met energieopwekking als kern zijn complexe
opgaven. Verschillende toezichthouders en regelgeving zijn hier debet aan. Echter,
gelet op de ligging van Beekdaelen is het volgens de gemeente in het kader van de energietransitie in de regio wel essentieel om internationale samenwerking mogelijk te maken om aan de doelstellingen te voldoen. Op dit moment wordt ook al gewerkt om de mogelijkheden en kansen voor energieopwekking op dit grondstuk verder uit te werken.

De gemeenteraad van Beekdalen komt op dinsdag 26 september weer bijeen om een besluit over dit stuk te nemen.

Meldt u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.

-----

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Advertenties