Democraten Voerendaal wil overzicht gemeentelijke grondbezittingen

Gepubliceerd op 11/02/2021 om 10:22
Laatst bewerkt op 11/02/2021 om 10:26

De lokale partij Democraten Voerendaal heeft het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid gevraagd wat betreft de gemeentelijke grondbezittingen.

De democraten hebben een drietal vragen gesteld, omdat het voor de partij niet altijd duidelijk is welke locaties en percelen eigendom zijn van de gemeente. 

In de brief waarin de vragen worden gesteld vermeldt Democraten Voerendaal ook dat de gemeente volop aandacht schenkt aan woningbouwplannen en is er volgens de partij veel vraag naar woningen van uiteenlopende doelgroepen van jongeren tot ouderen en statushouders.

De democraten willen dat er een overzicht komt met locaties die eigendom zijn van de gemeente. Zo wil de partij beter in kaart krijgen waar eventuele woningbouw gerealiseerd kan worden. Democraten Voerendaal denkt daarbij aan het voormalige voetbalveld van SCKR Ransdaal en de voormalige nertsenfarm aan de Bergseweg in Ubachsberg. De partij is voornemens daar waar goede woningbouwplannen zijn, en het college die kan realiseren, te steunen.

Per locatie wil de partij weten of woningbouw tot de opties behoort en of daar al onderzoek naar is gedaan door de gemeente. En of de gemeente al andere bestemmingen voor ogen heeft in woningbouw te realiseren.

Advertenties