Brunssum onderzoekt locaties voor groene energie

Gepubliceerd op 8/06/2021 om 22:01
Laatst bewerkt op 8/06/2021 om 22:13

De gemeente Brunssum gaat onderzoeken of zonnepanelen en windmolens mogelijk zijn op de  terreinen rond afvalzorg Waubacherweg, de Oostflank, het parkeerterrein bij het Schutterspark en het voormalig Terca terrein. 

De verkenning maakt deel uit van de regionale energie strategie waarin overeengekomen is dat de regio Zuid Limburg zo’n 1.3 TWh groene energie op moet wekken. De gemeente Brunssum moet daarvan zo’n 0,07 TWh leveren. Op de Oostflank wordt gekeken of het mogelijk is om windmolens te plaatsen. Op alle andere locaties wordt bekeken of en hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. 

Bijna de gehele gemeenteraad stelde voor het voorstel van het college. Van de in totaal twintig stemmen waren er drie tegen. Van de vier BBB-Lijst Palmen raadsleden stemde alleen Lefty Snackers voor het voorstel. Twee voorgestelde moties zijn vooralsnog teruggetrokken en worden eventueel bij de volgende raadsvergadering in aangepast vorm opnieuw voorgelegd.

Het plaatsen van windmolens gaat het grootste probleem worden. Door de AWACS basis zijn daar nog twijfels over. Als de windmolens niet mogelijk zijn is er bijna twee keer zoveel ruimte voor zonnepanelen nodig volgens PvdA raadslid Offermans. 

Reclame

Advertenties