Begroting Beekdaelen: kijken naar wat wel kan

foto © ZO-NWS | iStock
Gepubliceerd op 27/10/2022 om 09:55
Laatst bewerkt op 27/10/2022 om 11:08

De begroting van Beekdaelen voor het komende jaar staat in het teken van wat er wel kan. Financieel wethouder Peter Janssen is blij dat in deze onzekere tijden een begroting gepresenteerd kan worden met een overschot van bijna een half miljoen.

Het college heeft er voor gekozen om burgers zoveel mogelijk te ontzien en daarom worden de Onroerendezaakbelasting en de Afvalstoffenheffing uitsluitend verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,4 procent. Bij de rioolheffing wordt wel naast de inflatiecorrectie een verhoging toegepast van 2, 9 procent. Dit is nodig om op termijn naar een kostendekkend tarief te komen.

De begroting 2023 is een nadere uitwerking van de kaders die afgelopen zomer zijn vastgelegd in de kadernota 2023. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven wel nodig. De enorm gestegen energieprijzen en de alsmaar oplopende inflatie brengen veel onzekerheid voor de toekomst met zich mee. Ook de gevolgen van deze ontwikkelingen op de financiële speelruimte van de gemeente zijn nog onduidelijk.

"De insteek voor de nieuwe begroting was vooral ook ‘wat kan er wél?’.  En dat heeft geleid tot een begroting waarmee we ook in 2023 stappen vooruit kunnen maken, zonder dat we daarbij financieel (te) grote risico’s nemen", is de conclusie van wethouder Peter Janssen.

Meldt u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.

-----

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Advertenties