Beekdaelen zag geen betere optie voor afsluiten Holleweg

Foto: © iStock | ZO-NWS
Gepubliceerd op 19/01/2022 om 12:48
Laatst bewerkt op 19/01/2022 om 13:09

De afsluiting van de verbindingsweg tussen Puth en Schinnen zorgt voor onrust bij ondernemers. Toch zag de gemeente Beekdaelen geen betere optie dan nu wordt toegepast.

De Holleweg verbindt Schinnen met Puth en telt een aantal ondernemers, waaronder diverse supermarkten en bakkers. Nu de weg vanaf 10 januari zo'n 22 weken dicht is om het regenwater op het hele tracé van het rioolstelsel af te koppelen en de weg opnieuw in te richten, zijn de ondernemers bang klanten te verliezen en omzet mis te lopen. Bovendien is er geen regelgeving met een tegemoetkoming voor ondernemers als hun aanlooproute zo lang gesloten is.

Beekdaelen geeft naar aanleiding van vragen van ZO-NWS aan dat er maar één andere optie was om de weg op een andere manier aan te pakken. 'De enige andere optie was een gedeeltelijke afsluiting van één wegdek, maar dan zouden de werkzaamheden waarschijnlijk tot na de zomer hebben geduurd met langdurige ongewenste effecten op de reguliere verkeersstromen', schrijft een gemeentewoordvoerster. 

Ondernemers verwijten de gemeente dat ze niet goed zijn ingelicht over de hele aanpak. Echter is Beekdaelen zelf van mening zorgvuldig te hebben gecommuniceerd. 'In oktober 2018 heeft al een algemene informatieavond plaatsgevonden voor geïnteresseerden. In 2020 was een informatiesessie met de bewoners van de Holleweg. De aankondiging van de werkzaamheden is voor de kerstperiode van 2021 op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke bladen gepubliceerd. In januari 2022 is deze publicatie nog een keer - verder aangescherpt en gedetailleerder - herhaald. Een tweetal ondernemingen is voor aanvang van de werkzaamheden rechtstreeks benaderd. Voor ondernemers buiten het werkgebied geldt de gebruikelijke informatievoorziening via lokale bladen en website. Met deze mix van uitingen hebben wij ons ingezet om zo veel mogelijk mensen te bereiken.'

 

 

Tags
Reclame

Advertenties