Vragen over rol Heerlense wethouder bij gunningsprocedure

foto: Stadhuis Heerlen
Gepubliceerd op 12/10/2021 om 14:04
Laatst bewerkt op 12/10/2021 om 14:11

Burgemeester en wethouders van Heerlen onderzoeken de gang van zaken rondom het verstrekken van een onderhandse gunning van 74.000 euro aan een ondernemer die tevens buurman van wethouder Peter van Zutphen (SP) is. Dat bevestigt raadslid Roel Leers, fractievoorzitter van Hart-Leers die vragen over deze kwestie heeft gesteld, tegenover ZO-NWS.
 

"In september besprak de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) het agendapunt 'Samen maken we de stad! Schoonheid, Levendigheid en Bekendheid' Mijn partij informeerde er toen, onder andere, naar of er een aanbesteding plaatsgevonden had en hoe deze was verlopen. Over een buurman van wethouder Van Zutphen waaraan die gemeentelijke opdracht gegund werd meldde men niets. Toen dat expliciet in de raadsvergadering gevraagd werd gaf wethouder Van Zutphen daarop geen antwoord", legt Roel Leers desgevraagd verder uit aan deze omroep.  
 
"Pas een week nadat we vragen in de raadscommissie stelden, op een moment vlak voor de raadsvergadering waar het besluit viel, ontvingen we het volgende antwoord op onze vraag in de raadscommissie: ‘De vraag, het bepalen van strategie voor het centrum is specifiek aan het betreffende bureau gesteld, aangezien ze eerder in het verleden zijn gevraagd mee te denken over het centrum. De gunning is verlopen conform inkoop en aanbestedingsregels.’
 
"Nadat tijdens de raadsvergadering geen antwoord gegeven werd op de vragen aangaande ‘de buurman van de wethouder’ trokken enkele raadsleden gezamenlijk aan de bel. Prompt volgde een gemeentelijk overleg waarin bevestiging volgde aangaande dat de gemeentelijke opdracht van 74.000 Euro inderdaad, onderhands via gunning zonder aanbesteding, aan ‘een buurman van’ wethouder Van Zutphen verstrekt werd. Na en vanwege het gesprek heeft het college besloten om de gevolgde procedure en de rol van de wethouder hierin te onderzoeken. Afgelopen maandagmiddag werd ik benaderd voor een vervolggesprek.", aldus Leers.

Tags
Reclame

Advertenties