Kosten ruimen bommen WO II Heerlen: 2,15 miljoen euro

Gepubliceerd op 5/01/2021 om 11:07

Het Heerlense college wil aan het Rijk een bijdrage gaan vragen voor de gemaakte kosten van het ruimen van twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog op bedrijventerrein Trilandis: 2,15 miljoen. Dat blijkt uit een raadsvoorstel dat volgende week tijdens een commissievergadering besproken zal gaan worden. 

‘Bij grondwerkzaamheden aan de Argonstraat op bedrijventerrein Trilandis werd op 25 maart vorig jaar een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Op advies van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werden voorbereidingen getroffen om de bom ter plaatse te laten vernietigen’, schrijft het Heerlense college in het raadsvoorstel. 

‘Bij de voorbereidende werkzaamheden hiervan werd op 1 april 2020 op 13 meter van de eerste bom, een tweede bom aangetroffen. De vondst van dit tweede explosief zorgde voor een meer omvangrijke en complexe voorbereiding van het veiligstellen. Ook werd de planning van de bouw/werkzaamheden, die ter plaatse was voorzien, in grote mate beïnvloed’. 

‘Door de vondst van beide explosieven werd het terrein als verdacht op niet-gesprongen conventionele explosieven (CE) beschouwd. Om veiligheidsredenen was nader onderzoek noodzakelijk. De kosten en onderzoeken voor het opsporen en vernietigen van conventionele explosieven (CE) zijn betaald door de gemeente en door de ontwikkelaar Warehouses De Pauw (WDP). Deze kosten kunnen deels ten laste worden gelegd van de zogenaamde bommenregeling’, aldus het college.

Raadslid Roel Leers, fractievoorzitter van Hart-Leers, noemt deze hele gang van zaken desgevraagd “apart”. “Op de eerste plaats zijn wij als gemeenteraad hierover nooit op de hoogte gehouden en daarnaast vraag ik me af of alle kosten die in de beraming grotendeels vergoed kunnen worden. Dat betekent dat wij als gemeente sowieso met een grote kostenpost blijven zitten.” 
 

Advertenties