Hof: geen vervolging voor lekken naam burgemeestersbenoeming Beekdaelen

Gepubliceerd op 11/11/2021 om 12:07
Laatst bewerkt op 11/11/2021 om 12:32

Het gerechtshof in Den Bosch heeft besloten dat er niemand vervolgd kan worden voor het lekken van een naam van een van de kandidaten voor het burgemeesterschap van Beekdaelen, in het voorjaar van 2019. Dat blijkt uit informatie waar ZO-NWS over beschikt. 

Voormalig gouverneur Theo Bovens deed op 13 juni 2019 aangifte van scheiding van de geheimhoudingsplicht nadat de naam van één van de kandidaten, Ricardo Offermanns, was uitgelekt. De officier van justitie liet Bovens in november van datzelfde jaar weten dat er niet tot strafrechtelijke vervolging zou worden overgegaan omdat er geen concrete verdachte(n) in beeld waren. 
 
Bovens besloot het hier echter bij te laten zitten en vroeg de officier van justitie om aanvullend onderzoek te doen, waarbij – kort gezegd – de kring van personen die beschikten over de gelekte informatie evident was beperkt tot de tien personen van de vertrouwenscommissie en de drie personen van de zijde van de provincie, die aan het overleg met de vertrouwenscommissie hebben deelgenomen. 

In januari 2020 kreeg de inmiddels vertrokken gouverneur van de provincie Limburg te horen dat er geen nader onderzoek zou volgen. Op 23 januari vorig jaar besloot heeft Bovens zogeheten art. 12-procedure in te dien bij het gerechtshof met het verzoek de vervolging van de beklaagden te bevelen. Begin dit jaar werden er dertien personen als getuigen gehoord: tien leden van de vertrouwenscommissie, twee leden van het Kabinet van de Commissaris van de Koning en Bovens zelf.

Het gerechtshof spreekt in het arrest over een "terechte aangifte" van Theo Bovens. "Het hof heeft het dan ook raadzaam gevonden om alle deelnemers aan het overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeente Beekdaelen op 23 april 2019 door de rijksrecherche/politie te laten horen." Voor een succesvolle vervolging zijn er echter onvoldoende aanwijzingen, zo concludeert het gerechtshof. 

"Het hof overweegt daartoe in het bijzonder dat uit de nadere verhoren van voornoemde
deelnemers aan het overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeente Beekdaelen op
23 april 2019 niet valt te achterhalen wie nu in deze verhoren feitelijk onwaarheid heeft
gesproken. Gelet op het vorenstaande dient het beklag te worden afgewezen."
 

Advertenties