Gemeenteraad Beekdaelen met aanpassingen akkoord met regionale energiestrategie

foto © ZO-NWS | iStock
Gepubliceerd op 23/06/2021 om 11:17
Laatst bewerkt op 23/06/2021 om 11:56

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft de regionale energiestrategie (RES) met aanpassingen goedgekeurd. Dit gebeurde via een amendement van de partijen CDA, Vernieuwingsgroep, GroenLinks, D66, VVD en PvdA dat uiteindelijk door alle partijen gesteund werd.  

De goedkeuring van het raadsvoorstel over de RES ging niet zonder slag of stoot. In totaal zijn er twee amendementen en één motie ingediend die het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bod van 1.3 terawattuur groene energie en de zoekgebieden voor zon en wind wilden verduidelijken. 

Uiteindelijk heeft de raad gekozen voor één amendement waar de motie, gedragen door alle partijen, in meegenomen wordt. De motie roept het college op om de zonneladder aan te houden. De zonneladder is een stappenplan dat start met zonnepanelen op daken en gevels en eindigt met zonneweides en windturbines op landbouwgrond. Ook moet het college onderzoek gaan doen naar andere zoekgebieden voor zonneparken die niet op landbouwgrond worden geplaatst maar op ongebruikte grond bij bijvoorbeeld bedrijventerreinen, sportvoorzieningen en boven parkeerplaatsen. 

Daarnaast moet het college het participatieproces concreter maken door bewoners persoonsgericht uit te nodigen voor inspraakbijeenkomsten en realistische impressies maken zodat bewoners een duidelijker beeld krijgen van de mogelijke plannen. 

Alleen Beekdaelen Lokaal stemde tegen het aangepaste raadsvoorstel. De partij geeft aan niet tegen het raadsvoorstel te zijn maar bang te zijn dat het nu al vaststellen van zoekgebieden juridische problemen gaat opleveren wanneer de gemeente toch besluit een bepaald gebied niet in gebruik te nemen. Het verworpen amendement van Beekdaelen Lokaal probeerde dan ook te voorkomen dat de zoekgebieden voor zon en wind energie nu al vastgesteld werden. 

 

Advertenties