D66 Beekdaelen eist volledige openheid over rol vertrekkend wethouder Van der Broek in affaire-Vrehen

foto © ZO-NWS | Archief
Gepubliceerd op 8/06/2021 om 12:44
Laatst bewerkt op 8/06/2021 om 13:41

Het D66 in Beekdaelen eist van CDA-wethouder Roy van der Broek openheid van zaken over zijn band met een coöperatie die in de zogenoemde IKL-affaire genoemd wordt. Dat laat fractievoorzitter Rodney Swelsen dinsdag weten aan ZO-NWS. Uit antwoorden van het college blijkt dat Beekdaelen zaken heeft gedaan met bedrijven van de in opspraak geraakte Herman Vrehen.

Wethouder Roy Van der Broek legde enige tijd geleden tijdens een commissievergadering op 26 maart dit jaar een verklaring af over zijn eerste bevindingen naar aanleiding van de perspublicaties in onder andere NRC Handelsblad rondom het netwerk van Herman Vrehen en eventuele relaties met de gemeente Beekdaelen.

“De heer van der Broek somde in die commissievergadering een gedetailleerd lijstje op van opdrachten die aan IKL waren verstrekt in recente jaren. De heer van der Broek ging daarbij niet in op enige andere relatie tussen Beekdaelen (of diens rechtsvoorgangers Schinnen/Nuth/Onderbanken) met bedrijven uit het door NRC ontdekte netwerk van de heer Vrehen. Daarmee leek wat ons betreft de grootste kou uit de lucht voor Beekdaelen. Indien er immers wel een connectie van enige importantie zou zijn geweest met een organisatie welke aan de heer Vrehen gelieerd was, dan hadden we er vanuit kunnen gaan dat de heer van der Broek daar melding van had gemaakt”, legt fractievoorzitter Rodney Swelsen verder uit.

“Op het moment van de verklaring van de heer van der Broek in de commissievergadering van 26 maart was immers uit de perspublicaties en de vragen van D66 overduidelijk geworden dat niet alleen IKL maar ook andere aan de heer Vrehen gelieerde bedrijven zoals onder andere Werkbank BV en BosWerkt BV onder het vergrootglas lagen. Na de initiële verklaring van de heer van der Broek bleef het van de kant van het college akelig stil in deze kwestie. Er kwam geen enkel inhoudelijk tussenbericht. Totdat wij maandag - na 2 1⁄2 maand – eindelijk de beantwoording mochten ontvangen”, vervolgt Swelsen.

“Uit deze beantwoording blijkt dat er wel degelijk opdrachten zijn verstrekt aan Werkbank BV en subsidies zijn verstrekt aan Stichting Limburg Paardensport, organisaties waar de heer Vrehen mede-bestuurder was. Ons oog viel in de beantwoording echter vooral op de relatie die de gemeente Schinnen is aangegaan in 2016 met de coöperatie InMenz, waar de heer Vrehen bestuurder en voorzitter is. Het is volgens ons ondenkbaar dat wethouder van der Broek niet vanaf de start van de relatie met InMenz op de hoogte was van de positie van de heer Vrehen in die coöperatie en dat hij dit dus ook op het netvlies had tijdens zijn afgegeven verklaring op 26 maart.”

“Het mag duidelijk zijn dat de innige bemoeienis van de heer van der Broek met de beleidsterreinen groen en arbeidsparticipatie en de nevelen die nog gehuld zijn omtrent de relatie tussen gemeente en coöperatie InMenz meer vragen oproepen. Wij zullen die vragen formuleren met inachtneming van de uitkomsten van het besloten overleg met fractievoorzitters op woensdag 9 juni over deze kwestie, een overleg waartoe de heer van der Broek heeft verzocht."

"Wij willen benadrukken dat de geruchten over een verband tussen wat intussen de affaire Vrehen is gaan heten en het voortijdig per 1 september a.s. opstappen van de heer van der Broek als wethouder van de gemeente Beekdaelen gevoed worden door het achterhouden van beschikbare informatie over de relatie die Schinnen - op voorspraak van de heer van der Broek – is aangegaan met de coöperatie InMenz, een coöperatie onder voorzitterschap van de heer Vrehen. Het ligt op de weg van wethouder van der Broek om volledige openheid van zaken te geven over alle contact wat er geweest is tussen hem en (de voorzitter van) de coöperatie over de aangegane relatie. Alleen op die manier kan eenieder een afgewogen oordeel geven wat er goed of wat er fout is gegaan”, aldus D66 in Beekdaelen.

Advertenties